trešdiena, 2009. gada 11. novembris

Ziedonis dārzā

~ Ziedonis dārzā ~
ZIEDOŅA IDILE


Guļu zem ābeles
Ziedošiem zariem;
Bitītes ziedos
Lien baru bariem.


Atskrēja vējiņš,
Papurināja:
Pilnas acis ziedu
Piebirdināja.

/ Vilis Plūdonis /Kalnā zied ābelīte
Sidrabiņa ziediņiem;
Sidrabiņa ziedi birst
Uz sarkana āboliņa.

/ t.dz. /


Bitīt' spārnus šķindināj'
Garām manu augumiņ';
Dies dos tev nošķindēt
Gar ābeļu ziediņiem.
/ t.dz. /


Bitīt' skrēja vakarā
Caur ābeļu līdumiņ',
Zīda groži, vaska loki,
Ābolaini kumeliņi.
/ t.dz. /Skaisti, skaisti noziedēja
Vējā liekta ābelīte;
Tāļi, tāļi aizprecēja
Peļamo mātes meitu.
/ t.dz. /Ieva zied ar ābeli
Vienā dārza stūrītī:
Ievai bija balti ziedi,
Ābelei sudrabiņa.
/ t.dz. /


Ar bitīti arti gāju,
Smilgu šķēlu lemešiem;
Dieva dēli spandas vija,
Ābeļziedus lasīdami.
/ t.dz. /


Kalnā zied ābelīte
Ar sudraba ziediņiem.
Sudrabiņa ziedi zied
Būs sarkani āboliņi
/ t.dz. /Pie ābeles piekļāvos
Kā pie savas māmuliņas.
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņas.
/ t.dz. /Ziedi balta, ābeļīte,
Papuvītes maliņā:
Jauni puiši, art iedam,
Appušķoja cepurīti
/ t.dz./


Balti zied ābelīte
Papuvītes maliņā.
Kā tā balti neziedēs
Aramā zemītē?
/ t.dz. /Balta zied ābelīte
Jūras kāpas maliņā.
Pūš vējiņš, birst ziediņi
Zēģelnieka laiviņā.
/ t.dz. /
Ziedi, ziedi, ābelīte,
Kas kaiš tevim neziedēt?
Ne kait tevim rīta salnas,
Ne ziemeļa auksti vēji.
/ t.dz. /Traki bija Leišu kungi,
Bitīt' bāza ūdenī.
Nāc, bitīte, kaltējies
Man' ābeļu dārziņā.
/ t.dz. /

Ābelei zelta ziedi
Ziedēj' purva lejiņā;
Kad tev bija zelta ziedi,
Kam neziedi kalniņā?

/ t.dz./
Kupli auga ābelīte
Novadiņa maliņā;
Pa novadu meitas nāca
Piektu rītu pušķus lauzt.
/ t.dz. /Ziedi balta, ābelīte,
Es paklāšu villainītes,
Lai birst tavi balti ziedi
Uz manām villainēm.
/ t.dz. /
Ziedi balti, ābelīte,
Novadiņa maliņā:
Vējiņš tavus baltus ziedus
Pār novadu putinās.
/ t.dz. /


Nav komentāru: